Stowarzyszenie Twórców „Contur”

„Contur” powstał w 1990 roku. Założyła go grupa komiksowych twórców, absolwentów łódzkiego Liceum Plastycznego, a potem studentów obecnej Akademii Sztuk Pięknych. Początkowo „Contur” działał nieformalnie, potem przekształcił się w stowarzyszenie. W statucie z lutego 1994 roku czytamy m.in. iż „celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju twórczego w zakresie projektowania graficznego i dziedzin pokrewnych” oraz „nawiązywanie i utrwalanie międzynarodowej wymiany kulturalnej”. Swoje cele „Contur” realizuje m.in. poprzez „organizowanie wystaw, konkursów i konwentów” oraz „organizowanie plenerów, warsztatów twórczych i sympozjów”. To właśnie z inicjatywy członków „Conturu” od 1991 roku w Łodzi odbywa się Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier (do 2000 roku jako Ogólnopolski Konwent Twórców Komiksu). Inne przedsięwzięcia „Conturu” to m.in. międzynarodowe warsztaty komiksowe „City Stories”, międzynarodowy konkurs na rysunek satyryczny „The Big Boat Of Humour” oraz organizacja krajowych i zagranicznych wystaw komiksu polskiego.

Od 2002 roku przewodniczącym „Conturu” jest Adam Radoń, jego zastępcami Przemysław Truściński i Piotr Kasiński, sekretarzem Agnieszka Papis, a skarbnikiem Marek Skotarski. W skład komisji rewizyjnej wchodzą Tomasz Tomaszewski, Wojciech Birek i Michał Będkowski.

Siedziba stowarzyszenia mieści się w Łódzkim Domu Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź.

Łódzki Dom Kultury

Łódzki Dom Kultury to jedna z najstarszych instytucji kulturalnych w województwie łódzkim – działa od 1953 roku. Budynek ŁDK to aż 7000 metrów kwadratowych, z czego 5500 przeznaczonych jest do wszelkiego rodzaju działań kulturalnych. O sukcesie instytucji świadczy ilość gości – uczestników zajęć kulturalnych, festiwali, koncertów, wystaw czy przeglądów filmów – to aż 450 tysięcy osób rocznie. ŁDK realizuje wielu projektów kulturalnych, także na skalę międzynarodowa. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier jest marką znaną w Europie, przyciąga kilkutysięczną publiczność i gości światowe sławy sztuki komiksu i ilustracji. Łódzkie Spotkania Teatralne to jeden z najważniejszych w Polsce festiwali teatru alternatywnego, ze starannie dobranym repertuarem oraz rozbudowaną częścią warsztatową. Łódzki Festiwal Chóralny „Cantio Lodziensis” jest ważnym, krajowym forum konfrontacji dorobku artystycznego chórów i zespołów wokalnych. Łódzki Przegląd Teatrów Amatorskich „ŁóPTA” pozostaje liczącą się, znakomitą okazją dla niezawodowych grup teatralnych do prezentacji przed szeroką publicznością i przepustką do profesjonalnego aktorstwa. Krajową renomę mają Łódzkie Spotkania z Piosenką Żeglarską „Kubryk”, prezentujące polskich i zagranicznych wykonawców muzyki folkowej oraz szantowej. Międzynarodowym uznaniem cieszą się ekspozycje przygotowywane przez Galerię FF – po prezentacji w ŁDK często pokazywane są za granicą. ŁDK ma za sobą cykl zagranicznych wystaw komiksu polskiego oraz wystawy sztuki fluorescencyjnej „Fluo Session”. Do ważnych projektów należą też m.in. Forum Twórców Ludowych, „Pejzaż Wszystkich Świętych” – prowadzona od 2006 roku na terenie woj. łódzkiego rekonstrukcja przydrożnych kapliczek i figur, Dni Gór oraz Poetyckie Gry Uliczne.

ŁDK to: 1200 projekcji i przeglądów filmowych rocznie w 2 salach kinowych; ponad 60 wystaw w roku w 6 galeriach (w 2010 roku ŁDK uruchomił unikatową Galerię NT/Imaginarium, prezentującą sztukę nowoczesnych technologii); 160 imprez wiodących rocznie (m.in. koncerty, konferencje, giełdy, spotkania autorskie, prelekcje, prezentacje, debaty), 52 kluby i stowarzyszenia; 15 zespołów muzycznych; 5 zespołów teatralnych; 5 sal widowiskowych; 7 sal konferencyjnych oraz 3 sale taneczno-baletowe z pełnym zapleczem multimedialnym; 15 różnorodnych kursów (m.in. tańca, jogi, rysunku i malarstwa); informacyjny serwis kulturalny Reymont.pl; magazyn kulturalny Łodzi i województwa łódzkiego „Kalejdoskop”; wydawnictwo Kwadratura publikujące poezję.

Dyrektor ŁDK Zbigniew Ołubek został wyróżniony w 2006 roku tytułem Profesjonalnego Menadżera Województwa Łódzkiego w kategorii „sektor publiczny”. W 2009 roku ŁDK otrzymał nagrodę „Lodołamacz” w kategorii „pracodawca – nieprzedsiębiorca” w konkursie dla pracodawców angażujących się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych oraz honorową nagrodą Warszawskich Spotkań Komiksowych za wybitny wkład w rozwój polskiego komiksu.

Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź
tel. +48 42 633 98 00; 48 42 633 98 00
e-mail: ldk (at) ldk.lodz.pl

Aktualna oferta kulturalna „ełdeku” dostępna na stronie www.ldk.lodz.pl