Stowarzyszenie Twórców „Contur”

„Contur” powstał w 1990 roku. Założyła go grupa komiksowych twórców, absolwentów łódzkiego Liceum Plastycznego, a potem studentów obecnej Akademii Sztuk Pięknych. Początkowo „Contur” działał nieformalnie – w 1994 roku przekształcił się w stowarzyszenie. To właśnie z inicjatywy członków „Conturu” od 1991 roku w Łodzi odbywa się Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier (do 2000 roku jako Ogólnopolski Konwent Twórców Komiksu). Inne przedsięwzięcia „Conturu” to m.in. międzynarodowe warsztaty komiksowe „City Stories”, organizacja krajowych i zagranicznych wystaw komiksu polskiego oraz stała współpraca z Łódzkim Centrum Komiksu.

Dom Literatury w Łodzi

Współorganizator festiwalu od 2013 roku. Dom Literatury w Łodzi, mieszczący się przy ul. Roosevelta 17, jest samorządową instytucją podległą bezpośrednio Wydziałowi Kultury Urzędu Miasta Łodzi. Dom Literatury, którym kieruje dyrektor Andrzej Strąk, jest organizatorem m.in. Festiwalu Puls Literatury, Nagrody Literackiej im. Juliana Tuwima, Forum Młodej Literatury, Przeglądu Teatralnego „Letnia Scena”, ogólnopolskich konkursów literackich oraz spotkań autorskich, turniejów jednego wiersza, wystaw plastycznych, spektakli teatralnych, koncertów muzycznych i projekcji filmowych. W ramach struktur Domu Literatury działa Łódzkie Centrum Komiksu (ul. Piotrkowska 28).

Łódzki Dom Kultury

Współorganizator festiwalu w latach 1991-2012. Nadal jest partnerem MFKiG, goszcząc w swoich galeriach festiwalowe wystawy.

piątek, 16 Lipiec 2010