Targi

Kontakt: 

Iwona Chlewińska
Strefa Targowa MFKiG
Tel.: 577 899 189
E-mail: targi@komiksfestiwal.com
targi1

targi2

targi3