Home / Exhibition / Tymczasem w innym miejscu
Exhibition

Tymczasem w innym miejscu

27/09/2019 17:00 - 10/11/2019 18:00

EC1 Lodz - CNiT 2

Hall: Sala wystaw CNiT

Targowa 1/3

Stulecie powstania Czechosłowacji (1918) było szczególną okazją ku temu, aby podsumować narodową historię komiksu. Wystawa prezentuje czeską twórczość w różnorodności jej form, pokazując jednocześnie jej historyczne konteksty. Ukierunkowana na pokazanie głównych nurtów, przełomowych momentów i inspiracji międzykulturowych opisuje zarówno początki, rozwój jak i sytuację współczesną.

By using this website, you consent to the use of cookies in accordance with our cookies policy. For more information on cookies see our Privacy policy. Using this website without changing the cookies policy means that cookies file will be stored in your devices memory.

I understand. Do not show me this message again.