Strona główna / Konkursy / Nagroda translatorska im. Sophie Castille

Nagroda translatorska im. Sophie Castille

Z przyjemnością ogłaszamy, że od tego roku Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi wzbogacony zostanie o kolejną nagrodę – tym razem za najlepsze tłumaczenie komiksu.

Nagroda translatorska im. Sophie Castille to inicjatywa o skali międzynarodowej, rozpoczęta w 2023 roku przez VIP Brands Ltd. oraz we współpracy z Lakes International Comics Festival (LICAF) i London Comics Festival COMICA. W jej ramach przyznano bądź zostaną przyznane nagrody za tłumaczenia na języki: angielski – w ramach Lakes International Comics Festival (LICAF), włoski – w ramach Napoli Comicon, hiszpański i kataloński w ramach FICOM Barcelona Comics Festival oraz słoweński w ramach Tinta Festival Slovenia. Do tego grona dołącza także nasz festiwal, by przyznać pierwszą nagrodę za tłumaczenie komiksu na język polski.

By wziąć udział w konkursie, wydawca w terminie do 31 lipca 2025 roku wysyła zgłoszenia publikacji, które ukazały się na polskim rynku między 1 sierpnia 2023 roku a 31 lipca 2024 roku.
Każde wydawnictwo może zgłosić dowolną ilość komiksów i powieści graficznych tłumaczonych z dowolnego języka, ale nie więcej niż jedną pozycję przetłumaczoną przez danego tłumacza bądź tłumaczkę.
Trzyosobowe jury będzie oceniać tłumaczenia na podstawie jakości brzmienia komiksu w języku polskim. Nie ma ograniczeń gatunkowych.
W przypadku dłuższych serii komiksowych, ocenie podlegać będzie wyłącznie zgłoszony tom lub album, ale nie cała seria komiksowa.

Konkurs rozstrzygany będzie w trzech etapach:

  • etap I – lista dziesięciu Nominowanych tłumaczeń
  • etap II – selekcja trzech Finalistów Nagrody
  • etap III – ogłoszenie wyników na 35. Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi

Nagroda w konkursie – statuetka oraz nagroda pieniężna w wysokości 4000 złotych brutto – trafi do autora bądź autorki zwycięskiego tłumaczenia. Wydawcy nominowanych komiksów otrzymają do dyspozycji graficzne oznaczenia nominacji, Finalistów oraz Nagrody z możliwością wydruku bądź innej ekspozycji na komiksach wyróżnionych przez jury.

Regulamin konkursu translatorskiego im. Sophie Castille

Więcej informacji o międzynarodowej inicjatywie Sophie Castille Awards: https://www.sophie-castille-awards.org/