Strona główna / Strefa Autografów

Strefa Autografów

Regulamin Strefy Autografów 32. MFKiG 2021

 1. Autografy rozdawane są na strefie autografów w godzinach wyznaczonych przez organizatora.
 2. W strefie autografów obowiązuje kolejka do każdego autora osobna z wyjątkiem opisanym w punkcie 3.
  • Jedna osoba może stać w tym samym czasie tylko w jednej kolejce.
  • Obowiązuje zakaz „zajmowania” sobie miejsca w innych kolejkach. Kolejka, w której dana osoba fizycznie stoi jest JEDYNĄ kolejką, w której otrzyma autograf.
 3. W strefie autografów obowiązują numerki do Grzegorza Rosińskiego.
  • Numerki będą wydawane przy wejściu nr 3 Atlas Areny od godziny 10:00 każdego dnia do momentu wydania wszystkich numerków.
  • Obowiązują osobne numerki na każdy dzień festiwalowy, tzn. numerki na sobotę będą wydawane w sobotę, a na niedzielę w niedzielę.
  • Jedna osoba może otrzymać maksymalnie jeden numerek na dany dzień.
  • Autor nie ma obowiązku rozdać autografów wszystkim osobom, które posiadają numerek.
 4. Autor nie ma też obowiązku rozdawać autografów dłużej, niż wynika to z harmonogramu godzinowego. Jednocześnie autor może opuścić strefę przed czasem.
 5. Na strefę autografów można wejść tylko i wyłącznie z jednym albumem do danego artysty.
 6. Kwestie sporne rozstrzygają autorzy, ich opiekunowie lub obsługa Strefy.
 7. Osobom zachowującym się w sposób niestosowny, nieprzestrzegającym ogólnie przyjętych norm społecznych zostanie odebrana możliwość wejścia na Strefę Autografów.
 8. Na Strefie Autografów obowiązują obostrzenia związane z pandemią COVID-19 zgodnie z Regulaminem 32. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier. Osoby wchodzące do Strefy Autografów zobowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi Strefy Autografów z tym związane.

29-09-2019 ŁÓDŹ
30 MIEDZYNARODOWY FESTIWAL KOMIKSU I GIER .
fot.Dariusz Kulesza