Strona główna / Regulamin Strefy Autografów

Regulamin Strefy Autografów

Regulamin Strefy Autografów 33. MFKiG 2022

1. W strefie autografów obowiązują numerki.
2. Numerki będą wydawane przy wejściu nr 3 do Atlas Areny ul. Bandurskiego 7 osobom posiadającym bilet wstępu (opaskę na ręce, e-bilet lub zaproszenie) na festiwal. Numerki będą wydawane według kolejności zgłoszeń aż do ich wyczerpania.
3. Obowiązują osobne numerki na każdy dzień festiwalowy, tzn. numerki na sobotę będą wydawane w sobotę, a na niedzielę w niedzielę.
4. Obowiązują osobne numerki do każdego autora (lub grupy autorów, którzy stworzyli jeden album czy antologię).
5. Jedna osoba może otrzymać maksymalnie 2 numerki na jedną godzinę i maksymalnie 5 na dzień.
6. Do wejścia na teren Strefy Autografów wymagane jest posiadanie, aktualnego na dany dzień, numerka do danego autora oraz albumu tego autora.
7. Najważniejsza zasada Strefy Autografów: jeden numerek – jedna dedykacja/ autograf (czyli do jednego autora można podejść tylko i wyłącznie z jednym albumem).
8. Autor nie ma obowiązku rozdać autografów wszystkim osobom, które posiadają numerek.
9. Autor nie ma też obowiązku rozdawać autografów dłużej, niż wynika to z rozpiski. Jednocześnie autor może opuścić strefę przed czasem.
10. Rysunki u niektórych autorów mogą być płatne (szczegóły u obsługi Strefy).
11. Dopuszcza się wejście na teren Strefy bez numerka, jeśli do danego autora nie ma już żadnej osoby z numerkiem.
12. Kwestie sporne rozstrzygają autorzy, ich opiekunowie lub obsługa Strefy.
13. Osobom zachowującym się w sposób niestosowny, nieprzestrzegającym ogólnie przyjętych norm społecznych zostanie odebrana możliwość wejścia na Strefę Autografów.