Home / News / Winners of the 30th MFKiG awards!

News

Winners of the 30th MFKiG awards!

During the festival gala on September 28th in Expo-Łódź the winners of the most important awards of the International Festival of Comics and Games were announced!

International short comic story competition:

  • 1st special mention – “Ale tato!”, art and story by Dawid Longa
  • 2nd special mention – “Samochody”, story by Tomasz Kontny, art by Leszek Kassijan-Wicherek
  • 3rd special mention – “Początek”, art and story by Janek Janowski
  • 3rd place – “Apłam”, story by Mateusz Wiśniewski, art by Piotr Nowacki
  • 2nd place – “Brzytwa”, story by Mateusz Wiśniewski, art by Fran P. Lobato
  • Ist place – “Basen”, story and art by Natalia Legutko
  • Grand Prix – “Człowiek Żelazny”, story by Bartosz Nowicki, art by Łukasz Pawlak

Best Polish Comic Album of the year, published between 29th and 30th MFKiG – Unka Odya, “Brom” (punl. Wydawnictwo 23)

Best Publisher of the year berween 29th and 30th MFKiG – Timof Comics

The Papcio Chmiel Award – humoris causa doctorate for extraordinary merits in Polish comics – Grzegorz Rosiński

Wyróżnienie w konkursie na krótką formę komiksową – Dawid Longa, “Ale tato!”, fot. Dariusz Kulesza

Wyróżnienie w konkursie na krótką formę komiksową – Tomasz Kontny (scenariusz) za pracę “Samochody” do rysunków Leszka Kassijana-Wicherka, fot. Dariusz Kulesza

Wyróżnienie w konkursie na krótką formę komiksową – Janek Janowski za pracę “Początek”, fot.Dariusz Kulesza

Trzecia nagroda w konkursie na krótką formę komiksową – Piotr Nowacki (grafika) i Mateusz Wiśniewski (scenariusz) za pracę “Apłam”. Mateusz Wiśniewski otrzymał także drugą nagrodę za pracę “Brzytwa” do rysunków Frana P. Lobato, fot.Dariusz Kulesza

Pierwsze miejsce w konkursie na krótką formę komiksową – Natalia Legutko za pracę “Basen” fot.Dariusz Kulesza

Grand Prix w konkursie na krótką formę komiksową – Łukasz Pawlak (rysunki) za pracę “Człowiek Żelazny” do scenariusza Bartosza Nowickiego, fot.Dariusz Kulesza

Nagroda dla Najlepszego Wydawcy roku od 29. do 30. edycji MFKiG – Timof Comics, fot.Dariusz Kulesza

Nagroda dla Najlepszego Polskiego Albumu roku wydanego między 29. a 30. MFKiG – Unka Odya za album “Brom” (wyd. Wydawnictwo 23), fot. Dariusz Kulesza

Nagroda im. Papcia Chmiela – doktorat humoris causa za szczególne zasługi dla polskiego komiksu – Grzegorz Rosiński, fot.Dariusz Kulesza